Voorwaarden

Hier lees je hoe we alle afspraken met elkaar in de studio geregeld hebben:

Lessen
De cursist volgt de lessen met een maandabonnement van € 68,00 (eigen naaimachine mee) of van € 69,00 (gebruik van een naaimachine van de studio). Dit zijn de prijzen van 2022.
Het lesgeld kan op 1 januari 2023 worden verhoogd.

Als je je hebt opgegeven heb je nog 14 dagen bedenktijd, daarna gaat het abonnement definitief in. Dit geldt niet voor de workshops en de naai-zaterdagen.
De lessen die gedurende de bedenktijd zijn gevolgd moeten bij terugtrekking wel worden betaald: € 20,50 per les.
De bedenktijd geldt niet als de aanmelding en goedkeuring door een bedrijf is gedaan voor een werknemer.

De lessen duren 2 uur en 15 minuten. De betaling is voor 2 uur. Het kwartier extra les wordt opgebouwd als vakantie-uren voor de docenten. De schoolvakanties (voorjaars-, mei-, herfst, en kerstvakanties) worden doorbetaald.  De landelijke feestdagen worden ook doorbetaald. Soms heeft een maand 5 lesmomenten, daarom wordt per lesdag  per maand geteld hoeveel lesdagen er in die betreffende maand zitten. Je betaalt bij 5 lesdagen een les meer, dat is een vierde deel van de lesgeld, dus € 17 of € 17,25.

In de zomervakantie betaal je 2 weken door, gaat de studio langer dicht, dan wordt dat in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

De lessen dienen te worden gevolgd op de afgesproken dag.
De cursist heeft een kalendermaand opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren op fiftywaysstudio@online.nl

Als de cursist zelf buiten de schoolvakanties weggaat of een les mist, moet die les wel doorbetaald worden.

Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, bij voorkeur binnen 4 weken na het missen van de les. Het inhalen gaat in overleg met de leiding van Fify Ways. Inhalen is geen recht maar een service van onze kant.
Als er een inhaalles is afgesproken en die wordt afgezegd, dan komt die inhaalles te vervallen.
Als er binnen 48 uur voordat de les begint, wordt afgezegd, kan deze les niet meer worden ingehaald.

Rond de 15e van de maand wordt de factuur van de daaropvolgende maand verstuurd per mail, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Wij vragen u om een automatische incasso te ondertekenen, maar daar bent u niet toe verplicht. In het geval van automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag (lesgeld en fournituren- of  stofaankoop) rond de 28e van de maand afgeschreven.

Als een factuur niet betaald wordt volgen er twee herinneringen, daarna wordt de factuur doorgegeven aan een incassobureau. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de cursist.

Als je je opgeeft voor een naaizaterdag (€ 69,-) dat moet de eventuele afzegging plaatsvinden voordat de factuur verstuurd wordt. Bij een afzegging daarna binnen 48 uur voordat de dag begint, moet de dag moet wel betaald worden. Inhalen van deze dag kan door de week tijdens de lessen. Een naai-zaterdag staat voor 3 lessen.

Een workshopdag moet bij afzegging ook betaald worden als de factuur al is verstuurd.

Als je losse lessen wilt volgen kosten die € 20,50 per les. Je spreekt dan van te voren af wanneer je komt. Er moet op die dag wel plaats zijn in de les.

Alle materialen (patronen, stoffen, fournituren enz) die tijdens de les worden gebruikt, moeten zelf door de cursist worden meegenomen. Er is een kleine voorraad in de naaistudio.

Het cursusmateriaal verstrekt door Fifty Ways valt onder auteursrecht en mag niet gekopieerd en verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van Fifty Ways.

Fifty Ways behoudt het recht om de cursus tijdens de looptijd te veranderen van samenstelling, indeling, docent enz.
In november/december ontvangt u de voorwaarden voor het nieuwe jaar. Bij bezwaar kunt u tot 1 januari contact opnemen met Fifty Ways, daarna gaan de voorwaarden in. De voorwaarden kunnen ook worden nagelezen op de website: home>voorwaarden inschrijving

Fifty Ways heeft het recht cursisten die zich misdragen naar anderen, te weigeren. Ook dan betaalt de cursist een kalendermaand opzegtermijn.

De privacy regels (AVG) vind je onder het subitem Algemene Verordening Gegevensbescherming op de website