AVG

http://fiftyways.nl

De modevakschool
Nieuwsbrief:
Iedereen die via de site of via YouTube reageert met een e-mailadres, komt in het nieuwsbrieven bestand. Ik leg de namen en de emailadressen vast in een lijst op Mailchimp. Dit bestand wordt beschermd met een wachtwoord.  De ingeschreven  mensen krijgen 2-3 keer per jaar een nieuwsbrief. Als je die niet meer wil ontvangen, kan je je  uitschrijven, onder aan de nieuwsbrief.

In de toekomst komt er op de site ook een aanvinkvakje om je op die manier te abonneren.
In de nieuwsbrief van mei 2018 legt FW uit welke gegevens er zijn en vraagt om eventueel uit te schrijven.

Ingeschreven cursisten:
Na een gratis proefles, krijgt de enthousiaste cursist een inschrijfformulier mee (zie bijlage).
Gevraagd wordt naar achternaam, voorletters, roepnaam, adres, postcode/woonplaats, telefoon vast en mobiel en het e-mailadres. Verder wordt de startdatum en de inschrijfdatum genoteerd.
Deze gegevens zijn van belang voor de factuur en de inschrijving. Inschrijfdatum en startdatum zijn niet altijd dezelfde.

De gegevens van het inschrijfformulier worden gebruikt voor de factuur en om contact te krijgen met de cursist in geval van nood. De cursist krijgt ook de nieuwsbrief en eventueel belangrijk mededelingen per mail.
Zodra de cursist (schriftelijk) opzegt, gaat dit schrijven inclusief het inschrijfformulier naar het achterste  gedeelte van de inschrijfmap. Na vijf jaar na het opzeggen worden de gegevens vernietigd.

De map inschrijvingen wordt bewaard op de Delftlaan 229, Haarlem. Dus niet op het werkadres. Er kan niemand bijkomen.
De gegevens zitten natuurlijk ook op de computer, ook op de Delftlaan, onder een wachtwoord.

Er worden geen gegevens uitgewisseld met andere cursisten zonder toestemming van de betrokken mensen.

Vorderingen van de cursist:
In de portfolio’s van de cursisten worden de vorderingen bijgehouden. Dit gebeurt speels. De portfolio’s  liggen in de modestudio. Natuurlijk zijn die gegevens alleen voor de cursisten zelf, tenzij ze die zelf met elkaar willen delen.

Gegevens corrigeren of verwijderen:
Als de cursist daar om vraagt kunnen gegevens worden gewist, mist er geen vordering middels een factuur loopt of gaat lopen.

Voor het plaatsen van foto’s werd er altijd al toestemming gevraagd, maar vanaf 25 mei 2018 zal dit middels een formulier gaan (zie bijlage).

Personeel:
van sollicitanten waarmee is gesproken en waarvan de gesprekken niet hebben geleid tot een samenwerking, worden de gegevens gewist.

Alle andere gegevens staan in de computer op de Delftlaan 229 onder “personeel”.  Alle ZZPérs hebben een ondertekend contract en zo veel mogelijk ook hun diploma’s in kopie ingeleverd. Ook van hun legitimatie is een scan gemaakt. Alleen de getekende contracten zijn fysiek, de rest is opgeslagen in de computer

Functionaris gegevensbescherming:
Aangezien de administratie van FW slechts  door één persoon wordt geregeld, is het niet noodzakelijk om een aparte functionaris aan te stellen. Er is immers niemand die in de administratie kan kijken.

Datalek:
Indien er een lek is van gegevens, zullen de betrokken cursisten daarvan op de hoogte worden gesteld. Ook wordt het lek onderzocht en zal het probleem voor de toekomst worden verholpen. Het lek zal naar de overheid gemeld worden.

Bij de factuur van juni 2018, die half mei 2018 zal worden verstuurd, zal een extra uitleg zitten van FW aan de klanten over de gegevensbescherming.
Verder zullen de algemene voorwaarden worden aangepast (AVG-proof) en zal er op de website onder het eerst tabblad een extra aantekening worden gemaakt over de manier waarop FW met gegevens van de klanten omgaat. Kitty Witmond,
directeur Fifty Ways

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.